Математика НӨЛДӨН (5-6-класс)

Баасы : 590 сом

Бул сабак 12 тема, 111 видео лекция жана 266 тест камтыйт.

Эң баштапкы алгебралык түшүнүктөр жана амалдар. Бул курста мектеп программасындагы 5-6-класстын сабактары өтүлбөйт, бирок чамалап айтканда ошол убакта үйрөнүлчү темалар камтылган. Бул курсту окуу жөнөкөй бөлчөктөр, ондук бөлчөктөр жана алардын пайыздар менен катышын үйрөнө аласыңар.