Бардык сабактар
Card image cap

Математика, Негизги Тест

Негизги тесттин математика бөлүмүнө даяр бол! Жалпысынан 91 видео сабакта жүздөгөн практикалык суроолорду иштөө, видеолордун астында жалпы 500дөн ашуун тесттерди аткаруу менен ЖРТнын математика бөлүмүн мыкты өздөштүрүүгө болот.

Бул курстар математиканы "нөлдөн" баштап жогорку деңгээлге чейин үйрөнүүгө ылайыкталган.

......

Окуу
Azizbek Ozbekov тарабынан 2020.02.25 да даярдалган
Card image cap

ЖРТ Химия-1 [8-класс]

Химия - это вселенная.

Курстун өзгөчөлүктөрү:
1. Химияны "нөлдөн" баштап үйрөтүү. (8-9-10-11-класстын материалдары)
2. "Билимот ЖРТ Химия Сертификаты"
3. ЖРТ Химия тестинде 60 баллдан өтүүгө кепилдик. 60 баллдан өтпөй калган учурда курстун акчасынын 20%ын кайтарып беребиз.

Билимоттун "ЖРТ Химия ......

Окуу
Azizbek Ozbekov тарабынан 2020.03.25 да даярдалган
Card image cap

ЖРТ Химия-2 [9-класс]

Химия - бул күч.

Курстун өзгөчөлүктөрү:
1. Химияны "нөлдөн" баштап үйрөтүү. (8-9-10-11-класстын материалдары)
2. "Билимот ЖРТ Химия Сертификаты"
3. ЖРТ Химия тестинде 60 баллдан өтүүгө кепилдик. 60 баллдан өтпөй калган учурда курстун акчасынын 20%ын кайтарып беребиз.

Билимоттун "ЖРТ Химия ......

Окуу
Azizbek Ozbekov тарабынан 2020.03.27 да даярдалган
Card image cap

ЖРТ Химия-3 [10-класс]

Химия - бул жашоо.

Курстун өзгөчөлүктөрү:
1. Химияны "нөлдөн" баштап үйрөтүү. (8-9-10-11-класстын материалдары)
2. "Билимот ЖРТ Химия Сертификаты"
3. ЖРТ Химия тестинде 60 баллдан өтүүгө кепилдик. 60 баллдан өтпөй калган учурда курстун акчасынын 20%ын кайтарып беребиз.

Билимоттун "ЖРТ Химия ......

Окуу
Azizbek Ozbekov тарабынан 2020.03.28 да даярдалган
Card image cap

ЖРТ Химия-4 [11-класс]

Теоретикалык химия - бул физика жана математика.

Курстун өзгөчөлүктөрү:
1. Химияны "нөлдөн" баштап үйрөтүү. (8-9-10-11-класстын материалдары)
2. "Билимот ЖРТ Химия Сертификаты"
3. ЖРТ Химия тестинде 60 баллдан өтүүгө кепилдик. 60 баллдан өтпөй калган учурда курстун акчасынын 20%ын кайтарып беребиз.

......

Окуу
Azizbek Ozbekov тарабынан 2020.03.28 да даярдалган