Биология [Клетка]

Баасы : 590 сом

Бул сабак 2 тема, 26 видео лекция жана 53 тест камтыйт.

Биология- тирүү организмдер жөнүндөгү илим. Микроорганимздер, өсүмдүктөр, жаныбарлар дүйнөсү жана адам жөнүндө жана алардын айлана-чөйрө менен болгон карым-катнашын окутуп үйрөтөт. Бардык тирүү организмдер клеткалардан куралган. Клетка - тиричиликтин фундаменталдык эң жөнөкөй бирдиги, эң алгач клетка пайда болуп, андан ары миллиарддаган жылдар аралыгында тиричилик калыптанып отуруп, азыркы абалына келген. Андыктан фундаменталдык бирдик болгон клетка жөнүндө толук кандуу маалыматка ээ болбой туруп, башка темаларды түшүнүүгө болбойт. Бул бөлүмдө клетка тууралуу маалыматтар түшүндүрүлгөн. Пайдалуу жана жемиштүү болот деген ойдобуз. Баардык катышуучуларга ийгилик каалайбыз!!! Сабактар замандын талабына жараша (тренддерге жараша) кыска убакытта көбүрөөк жана конкреттүү маалыматтарды берүү методикасына ылайык даярдалган Бул бөлүм: - 25 сактан куралган - 53 жалпы клеткага тиешелүү суроолордон куралган