Окуу жана түшүнүү бөлүмүнө стратегиялар

Баасы : 0 сом

Бул сабак 1 тема, 4 видео лекция жана 0 тест камтыйт.
Курстун толук версиясы 45 күнгө ачылат.