Математика-2, Негизги тест [жаңы]

Баасы : 1490 сом

Бул сабак 16 тема, 108 видео лекция жана 449 тест камтыйт.
Курстун толук версиясы 35 күнгө ачылат.

Бизден сапаттуу материал, окуучудан аракетчилдик. Билимот математика курстары аркылуу ЖРТ негизги тестинде келүүчү бардык темаларды үйрөнүүгө болот. Кошумча практикалык тесттер жана сынамык тесттер көпчүлүнү чыгарылыштары менен жүктөлгөн.