Математика-3, Предметтик тест [жаңы]

Баасы : 1490 сом

Бул сабак 11 тема, 74 видео лекция жана 82 тест камтыйт.
Курстун толук версиясы 45 күнгө ачылат.

ЖРТ предметтик тестине даядоо курсу. Видео сабактар, тесттер жана алардын чыгарылыштары камтылган.