Математика, Негизги Тест

Баасы : 1490 сом

Бул сабак 30 тема, 142 видео лекция жана 702 тест камтыйт.

Негизги тесттин математика бөлүмүнө даяр бол!
1. Математика нөлдөн баштап бардык темалар (негизги тест үчүн).
2. Чыныгы ЖРТда келген суроолорду иштөө.
3. Чыныгы ЖРТдагыдай түзүлгөн сынамык тесттер.