Математика, Негизги Тест

Баасы : 790 сом

Бул сабак 29 тема, 124 видео лекция жана 681 тест камтыйт.

Негизги тесттин математика бөлүмүнө даяр бол!
1. Математика нөлдөн баштап бардык темалар (негизги тест үчүн).
2. Чыныгы ЖРТда келген суроолорду иштөө.
3. Чыныгы ЖРТдагыдай түзүлгөн сынамык тесттер.