Кыргыз тили (Окшоштуктар)

Баасы : 195 сом

Бул сабак 1 тема, 15 видео лекция жана 280 тест камтыйт.

Салам достор! ЖРТда эң көп балл берүүчү бөлүм бул "окшоштуктар жана сүйлөмдөрдү толуктоо" бөлүмү. Бул даярдалган видеолор сиздердин ЖРТда жогорку балл алууңуздарга жардам берет деген үмүттөбүз! Бул бөлүмдө 15 видео сабак жана ар бир видео сабакта 20 тесттик тапшырмалар берилген. ЭСКЕРТҮҮ: БЕРИЛГЕН ТЕСТТИК КӨНҮГҮҮЛӨР АР КАЙСЫ ТЕМАЛАРДАН АЛЫНГАН, ОШОНДУКТАН ВИДЕО САБАКТЫ ТОЛУК КӨРҮП ЧЫГЫҢЫЗ!