ЖРТ Химия-2 [9-класс]

Баасы : 590 сом

Бул сабак 18 тема, 102 видео лекция жана 67 тест камтыйт.

Химия - бул күч.

Курстун өзгөчөлүктөрү:
1. Химияны "нөлдөн" баштап үйрөтүү. (8-9-10-11-класстын материалдары)
2. "Билимот ЖРТ Химия Сертификаты"
3. ЖРТ Химия тестинде 60 баллдан өтүүгө кепилдик. 60 баллдан өтпөй калган учурда курстун акчасынын 20%ын кайтарып беребиз.

Билимоттун "ЖРТ Химия Сертификатын" кантип ала аласыз?
1. Экзаменди химия 8-9-10-11-класс курстарынын баарын окуп бүткөндөн кийин каалаган убакытта сайтка кирип жазууга болот. Сайтыбызда "Бардык тесттер" деген баскыч бар.

2. Экзаменди түз эфирде видео менен эмес, телефондо bilimot.kg сайтынан эле окуучу өзү каалаган саатта тапшыра алат.

3. Экзаменде 8-9-10-11-класстын темалары баары биригип жалпы 40 суроого 80 мүнөт берилет. Берилген 40 суроонун баары bilimot.kg сайтындагы видеолордун астындагы тесттердин арасынан же сайттагы видеолордо иштеген суроолордун арасынан алынат.

4. Экзаменден 80% же андан жогору балл алгандарга "Билимот ЖРТ Химия Сертификаты" берилет. Экзаменде 80% дан өтпөй калган учурда кайра тапшырууга болот. Жалпы 3 жолу тапшырып көрүүгө болот. Сертификат ээси болгон окуучуларга чыныгы тестте босого 60 баллдан өтүүгө кепилдик берилет. Өтпөй калган учурда курсту сатып алган акчанын 20%ын Билимот кайтарып берет.

5. Сертификат электрондук форматта жана кагаз форматында берилет.

6. Экзаменди төрт курсту (ЖРТ Химия 1-2-3-4) тең алгандар тапшыра алат.

Эскертүү:
1. Эгерде 2021-жылы чыныгы ЖРТ Химия тести ББОУБнун (ЦООМО) китепчелеринде көрсөтүлгөн, ар жылы өткөрүлүп келе жаткан форматта (40 суроо, 150 балл, 80 мүнөт, өтмө балл 60 балл) болбой калса Билимот курстун акчасын кайтарып бербейт.
2. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министирлиги тарабынан буйрук чыгып 2020-жылы ЖРТ Химия тести өткөрүлбөй турган болсо да Билимот курска төлөнгөн акчаны кайтарып бербейт. ЖРТ Химия тести мурдакыдай форматта өтүп, "Билимот ЖРТ Химия Сертификатын" алган болсо жана чыныгы ЖРТ Химия тестинде 60 баллдан (жалпы 150 балл болгон учурда) өтпөй калган учурда гана төрт курсту сатып алганы төлөгөн акчасынын 20%ы кайтарылып берилет.
ЖРТ - Жалпы Республикалык Тестирлөө.