ЖРТ Химия-2 [9-класс]

Баасы : 1490 сом

Бул сабак 18 тема, 124 видео лекция жана 105 тест камтыйт.
Курстун толук версиясы 28 күнгө ачылат.

Химия - бул тактык.

Курстун өзгөчөлүктөрү:
1. Химияны "нөлдөн" баштап үйрөтүү. (8-9-10-11-класстын материалдары)
2. Грамота жана сертификат
Төрт курсубуздун баарын окуп бүткөн окуучу сертификат үчүн экзаменди тапшыра алат. Экзаменден 80%дан жогору алган окуучулар Билимоттун химия курсун ийгиликтүү аяктады деген сертификатына ээ болот. Сертификаттар окуу жылдын аягында күз мезгилинде берилет.